شلیک به سران فتنه

پارسینه، دو عکس زیر کوشش افسران جنگ نرم جمهوری اسلامی بر علیه منتقدان در خیابان‌های شیراز در روز قدس مرداد ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد.

شلیک به سران فتنه

عکسهای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی در مرکز هدف تیرانداز است. در بالای پرده‌ی سرخ خیابانی واژه‌های سران فتنه نقش بسته است. عکس‌های کوچک‌ترعلی‌رضا نوری‌زاده، سعید حجاریان، سید‌عطاء‌الله مهاجرانی، اکبر گنجی، سیدمحمدعلی ابطحی و محسن کدیوردر سه طرف پرده نقش بسته‌اند.

شلیک به سران فتنه ۲