سخنرانی‌های ایام اربعین

سخنرانی‌ در آستانه‌ی اربعین حسینی

صفر ۱۴۳۷، آبا ن ۱۳۹۴، نوامبر ۲۰۱۵

در کالیفرنیا

images

  • مجلس اول
    زمان: جمعه ۸ صفر، ۲۹ آبان، ۲۰ نوامبر
    مکان: بنیاد توحید، سن خوزه، کالیفرنیا Tawhid Foundation, San Jose, CA

عنوان: تأملی دوباره در اسلام سیاسی

 

  • مجلس دوم

زمان: شنبه ۹ صفر، ۳۰ آبان، ۲۱ نوامبر

مکان: مرکز اسلامی فرهنگی کالیفرنیای شمالی، اکلند
Islamic Cultural Center of Northern California (ICCNC), Oakland

عنوان: آیا نجات اخروی و همزیستی دنیوی مشروط به دین و مذهب خاصی است؟

 

ساعات جلسات متعاقبا اعلام خواهد شد.