برنامه شرح آثار عرفانی ابن سینا

برنامه شرح آثار عرفانی ابن سینا
دانشگاه کارولینای شمالی، چپل هیل، کارولینای شمالی

272

  • جلسه اول: سلامان و ابسال

۲۰ شهریور ۱۳۹۴(۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵)

  • جلسه دوم: حی بن یقظان

۱۷ مهر ۱۳۹۴ (۹ اکتبر ۲۰۱۵)

  • جلسه سوم: رسالة فی العشق

۲۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۳ نوامبر ۲۰۱۵)

  • جلسه چهارم: فی البهجة والسعادة، اشارات، نمط ۸

۲۵ دی ۱۳۹۴ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۶)

  • جلسه پنجم: مقامات العارفین، اشارات، نمط ۹

۲۳ بهمن ۱۳۹۴ (۱۲ فوریه ۲۰۱۶)

  • جلسه ششم: اسرارالآیات، اشارات، نمط ۱۰

۱۴ اسفند ۱۳۹۴ (۴ مارس ۲۰۱۶)

  • جلسه هفتم: قصیده عینیه

۲۰ فروردین ۱۳۹۵ (۸ آوریل ۲۰۱۶)

محفل فرهنگ و خرد

جلسات ماهانه، جمعه‌ها، ساعت ۶ بعدازظهر
UNC at Chapel Hill, FedEx Global Education Center, Room 1005