جنایت اورلاندو اقدامی حرام و خلاف شرع

دیروز فردی به کلوپ شبانه همجنس ‌گرایان در اورلاندو حمله کرده و پنجاه نفر را کشته و خود در حمله پلیس کشته شده است. او شهروند آمریکا‌، افغان تبار و مسلمان بوده، همسر سابقش از عدم تعادل روانی او گفته و پدرش از نفرت او از همجنس گرایی نه به دلیل اعتقادات مذهبی.

در تعالیم اسلامی کار انجام شده چه حکمی دارد؟

بدون کمترین تردیدی کار انجام شده جنایت، ترور، حرام، معصیت، محاربه و وهن اسلام بوده است. به این دلایل:

هیچ مسلمانی مجاز نیست فاعل کاری را که نمی پسندد شخصا مجازات کند. مجازات دیگران آن هم اعدام، تنها و تنها از طریق محاکمه در دادگاه صالحه و توسط ضابطین قضایی شرعا مجاز است.

اگر فعلی برای مسلمانان مجاز نیست، آنها مجاز نیستند غیرمسلمانان را با زور و خشونت به رعایت موازین اسلامی مجبور کنند، و احیانا آنها را به دلیل عدم رعایت آن موازین مجازات کرده و بکشند.

اگر مسلمانی با انجام فعلی در جامعه موافق نیست، راه مشروع آن این است که از طرق قانونی و مسالمت آمیز برای به کرسی نشاندن نظر خود اقدام کند، و اگر موفق نشد می تواند مخالفتش را از طرق قانونی و مسالمت آمیز تبلیغ کند، اما هرگز مجاز نیست در مورد مخالفان نظر خود إعمال خشونت کرده یا آنها را بکشد.

جزای رفتن به کلوپ شبانه (در هر دو نوع همجنس‌گرایانه و غیر آن)، رقصیدن و نوشیدن مشروبات الکلی شرعا مرگ نیست. هیچ مفتی و فقیهی چنین فتوایی نداده است.

همجنس گرایی اگرچه در میان پیروان همه ادیان الهی خصوصا اسلام مخالفان جدی دارد؛ اما اثبات مجازات، آن هم اعدام برای این افراد کار آسانی نیست. اگر همجنس گرایی بر اساس غریزه طبیعی صورت گرفته باشد (نظر مدافعانش)، کسی را به جرم إعمال غریزه‌ی طبیعی نمی توان مجازات کرد. اگر این اعمال بیماری و ناشی از نارسائی‌های دوران کودکی باشد (نظر مخالفانش)، بیمار قابل مجازات نیست، بیمار را می باید درمان کرد. در هر صورت مجازات اعدام برای چنین افرادی شرعا قابل دفاع نیست.

به دلایل فوق جنایت اورلاندو نه تنها هیچ مجوزی در شریعت اسلامی نداشته بلکه مهاجم أولا قاتل نفوس محترمه و مرتکب گناه کبیره قتل نفس محسوب می شود؛ ثانیا به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه به شکل مسلحانه محارب به شمار می آید. ثالثا به دلیل إعمال خشونت به نام دین، و مشوه کردن چهره اسلام در افکار عمومی باعث وهن اسلام و قابل تقبیح شدید است.

نماینده مسلمانان آمریکا جهان پهلوان محمد علی است نه جاهلان خشک مغز تروریست (از داعش و غیر آن).

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

English version