بزودی پاسخ به سه پرسش اساسی

 

۱۳ خرداد: بیست و هشتمین سالگرد درگذشت

آقا سید روح الله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

 

راهیابی به ژرفای تازه ای از  معنای ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی در قضیه مشهور به ماجرای مک فارلین، با پاسخ به سه پرسش اساسی مربوط به سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۶:

 

– چگونه می توان با شعارهای آسمان کوب مرگ بر آمریکا و اسرائیل، همزمان در معامله پنهانی با آمریکا و اسرائیل به چندین برابر قیمت اسلحه خرید، تا صدام متجاوز در خاک عراق شکست داده شود؟  

 

– چگونه می توان افشاکننده این معامله محرمانه و سفر پنهانی را به اعتراف تلویزیونی علیه خود واداشت و به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد؟

 

– معنای واقعی تصفیه دفتر قائم مقام رهبری چه بود؟ و چرا آقای منتظری که در سال ۱۳۵۸ در انتقاد علنی از پسر بزرگ خود تردید نکرده بود، در سال ۱۳۶۵ دستگیری رئیس واحد نهضتهای آزادیبخش را خاک‌ریز اول حذف خود دانست؟  

 

مقاله بسیار مهم «میان پرده تلخ»

تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی

با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی   

در نیمه دوم خرداد منتشر می شود