تعلیق سپنتا نیکنام، تبعیض مذهبی؟

 

مصاحبه مهدی پرپنچی با محسن کدیور و عباس میلانی،

برنامه صفحه دو، تلویزیون بی بی سی فارسی

۹ آبان ۱۳۹۶، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ 

 

 

سکوت معنی‌دار رهبر جمهوری اسلامی در قضیه تعلیق عضویت نماینده زردشتی شهر یزد توسط فقهای شورای نگهبان؛ اطلاق و عموم اصل چهار قانون اساسی با رعایت دیگر اصول قانون اساسی معنی پیدا می‌کند نه در خلأ؛ مقایسه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه؛ سیطره تفکر شیخ فضل الله نوری بر جمهوری اسلامی؛ قدم بعدی فقهای شورای نگهبان: تعلیق عضویت زنان ، مگر ممکن است زنان نماینده مردان باشند؟! بدون جدایی نهاد دین از دولت این برداشتهای ارتجاعی از اسلام ادامه خواهد داشت؛ فقهای شورای نگهبان نسبت به حکومت قانون و لوازم آن جهل مطلق دارند

بدعت قانون‌گذاری شورای نگهبان: نقد لغو عضویت سپنتا نیکنام هموطن زردشتی از شورای شهر یزد