صدای ایرانیان به خدا پیوست

صدای ایرانیان به خدا پیوست

محمد رضا شجریان (۱۳۹۹-۱۳۱۹) استاد بزرگ آواز سنتی فارسی و از مفاخر هنری ایران معاصر دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. هنرمندی آزاده که در کنار مردم ایستاد و ستم را برنتافت و با صدایش که صدای مردم شده بود هنرمندانه از حقوق آنها دفاع کرد. ربنای تاریخی او صدای آشنای هر ایرانی در لحظات افطار بود و آوازهای او تبلور ادبیات غنی فارسی در اوج هنر بود. هنرمندی صاحب سبک را از دست دادیم. اینکه حاکمیت حق ستیز صدا و تصویر او را از ۸۸ ممنوع کرد نه تنها چیزی از منزلت او نکاست که بر آن افزود. صدای شجریان به اعتبار هنرمندی، حقانیت، و آزادگی ماندنی است. اما ظلم حاکم رفتنی است. درگذشت این هنرمند بزرگ و متعهد را خدمت خانواده محترم، هنرمندان، علاقه مندان و ملت ایران تسلیت عرض می کنم. خدایش رحمت کند.