چالش اسلام و قدرت -۴

چالش اسلام و قدرت

نقد سروش

جلسه چهارم

از جمله شواهد ادعای «اقتدارطلبی» پیامبر اسلام سه مفهوم کلیدی زیر است:

الف. معنی اسلام

پیامبر می‌دانست که باید از مومن شدن همگان مایوس باشد، لذا به دنبال وادار کردن مردم به تسلیم شدن به قدرتش بود. اسلام آوردن یعنی تسلیم حکومت پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی به خدا و رسالت پیامبر. عبارتی از دعای ابوحمزه هم همین را تایید می کند.

پیامبر دنبال ساختن جامعه متکثر دینی نبود. برعکس به دنبال ساختن جامعه ای امن برای پیروانش بود.

اخلاق اسلامی اخلاق جهاد و جنگ است.

ب. معنی ولایت

خضر کودک بیگناهی را با اختیار ویژه اش – ولایت – به قتل رساند. همه انبیاء و اولیاء واجد چنین ولایتی بوده اند.

پیامبر خود را از مومنین به خودشان سزاوارتر دانسته است. مسلمانان حق نداشتند با حکم پیامبر حتی در ضمیرشان مخالفت کنند.

ولایت یعنی خدا به برخی بندگانش رخصت انجام اموری داده که ما اخلاقا روا نمی داریم.

ج. معنی شارعیت

پیامبر شارع بوده، با تشریع حلال و حرام در جان و مال مردم تصرف می کرد، از جمله حکم مجازات مجرمین حتی اعدام آنها را در دنیا و عذابشان را در آخرت صادر کرده است.

پیامبر مؤسس بوده است. هر چه او به عنوان قانون وضع می کرد عین عدالت بود. او مصادیق عدالت را شخصا تعیین می کرد.

ولایت و شارعیت یعنی اقتدار. فقه اسلامی تجلی اخلاق نبوی است.

***

در این جلسه به این پرسشها پاسخ داده می شود:

آیا ولایت پیامبر مطلقه (شامل ارتکاب امور خلاف شرع و اخلاق) بوده است؟ آیا یکی از اختصاصات پیامبر جواز ارتکاب چنین اموری بوده است؟ آیا چنین مواردی در طول تاریخ از ایشان ثبت شده است؟

آیا قانون‌گذاری ولو عادلانه و دربردارنده منافع مردم معادل اقتدارطلبی است؟ آیا جامعه بدون وضع قانون قابل اداره است؟ پیامبر در اجرای شریعت چه تفاوتی با دیگر مسلمانان داشته است؟ چرا در تبیین سروش خدا غایب است؟! دیدگاه سروش با آنارشیسم چه تفاوتی دارد؟ چرا در تبیین وی عدالت امر دینی (تلقی اشعری) است؟!

آیا در قرآن و سنت عملی پیامبر اسلام تسلیم شدن به خداوند بوده یا تسلیم شدن به قدرت حکومتی پیامبر ولو بدون ایمان قلبی؟ به چه دلیل؟

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴ فوریه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی Mohsen.kadivar.official@ یا sepas_news@ به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/156827933

ایمیل تماس

[email protected]