چالش اسلام و قدرت -۷

چالش اسلام و قدرت -۷

در ادعای «پیامبر اقتدارگرا» علاوه بر پیامبر، قرآن خوف نامه و خدا سلطانی عبوس و خشن معرفی شده است. بعد از نقد شواهد قرآنی و روائی ادعای فوق درباره پیامبر، اکنون نوبت به نقد اتهامات متوجه قرآن و خداوند می رسد. در این جلسه به پرسشهای ذیل در باره قرآن و تعالیم اسلامی پاسخ داده می شود:

آیا غضب خداوند بر رحمت الهی سبقت دارد؟

آیا خوف بر رجا غلبه دارد؟

آیا وعده عذاب بیش از وعده ثواب است؟

آیا توصیف جهنم بر توصیف بهشت غلبه دارد؟

وضعیت بسامدی کلیدواژه‌های فوق در قرآن چگونه است؟

آیا واژه های غضب، خوف، عذاب، و جهنم و مترادفات آنها به ترتیب از واژه های رحمت، رجا، ثواب، بهشت و مترادفات آنها بیشتر استعمال شده اند؟

آیا قرآن از تورات و انجیل در اقتدارگرایی شدیدتر و مهیب‌تر است؟

آیا اقتدارگرایی قرآن امری بدیهی است؟

مثنوی و دیوان شمس را سنجه و شاقول قرآن دانستن چه مقدمات معرفت شناختی و الهیاتی دارد؟

آیا عشق و طرب صوفیانه بر تقوی و خشیت قرآنی ترجیح دارد و انسان‌سازتر است؟

رویکرد «الهیات شکنجه» با ادعای «پیامبر اقتدارگرا» چه نسبتی دارد؟

آیا قرآن حاوی «گفتمان سلطانی» است؟

چرا خدای ارحم الراحمین قرآن با خدای توصیف شده در ادعای پیامبر اقتدارگرا متعارض است؟

چرا قرآن به مثابه خوف نامه (مانیفست اقتدارگرایی) با قرآن به معرفی قرآن و پیامبر متعارض است؟

آیا رابطه خدا با بندگانش همان رابطه «ارباب و برده/رعیت» است؟

آیا استعمال ضمیر «ما» به جای «من» برای خداوند دلالتی بر اقتدارگرایی دارد؟

آیا خداوند سلطانی عبوس و خشن است که باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشد؟

آیا معنای عذاب قرآنی «شکنجه» است؟

آیا پیام پیامبر رعب آور و آکنده از تهدید است؟

بر فرض صحت دعاوی فوق؛ قرآن، پیامبر، خدای اسلام، و خود اسلام چه جاذبه ای دارند تا به آنها ایمان آورد؟ و چرا نباید خود را بلافاصله از شرّ آنها نجات داد؟

آیا چنین ادعاهایی علیه قرآن و خدا از زبان یک مسلمان مسبوق به سابقه است؟ یا تازگی دارند؟

***

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه به همت «سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش» در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانالهای اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.officialو @sepas_news به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/321611581

ایمیل تماس

[email protected]