اقتدار و اقتدارگرایی

اقتدار و اقتدارگرایی

چالش اسلام و قدرت

نقد ادعای پیامبر اقتدارگرا، جلسه دوازدهم

مدعی پیامبر اسلام و خداوند را «اقتدارگرا»، و قرآن و اسلام را به ترتیب کتاب و آئین اقتدارگرایی اعلام کرده است. بحث این جلسه متمرکز در تحلیل انتقادی این مفهوم کلیدی از طریق پاسخ به پرسشهای ذیل است:

تبیین مدعی از اقتدارگرایی دقیقا چیست و با چه تبیینی پیامبر اسلام را اقتدارگرا معرفی کرده است؟

آیا تغییر لفظ اقتدارگرا به مأمور به اقتدار، یا سودای قدرت، یا اراده معطوف به قدرت تغییری در صورت مسئله ایجاد کرده است؟

قدرت، زور و اقتدار چه تفاوتهایی با هم دارند؟

اقتدارگرایی یعنی چه؟ در علوم اجتماعی و سیاسی معاصر آن را چگونه تعریف کرده و چه مختصاتی برای آن ذکر کرده اند؟ مختصات اصلی آن به شکل مشخص چیست؟

«شخصیت اقتدارگرا»ی تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر چه مشخصاتی دارد؟

شخصیت اقتدارگرا با پیشوای فاشیست چه تفاوتی دارد؟

شخصیت اقتدارگرا و اقتدارگرایی چه نسبتی با رویکرد روانشناختی دارد؟

اقتدارگرایی با دموکراسی و آزادی خواهی چه نسبتی دارد؟

در دائرة المعارف‌های علوم سیاسی و اجتماعی چه رهبرانی به عنوان مصادیق اقتدارگرایی معرفی شده اند؟

پیامبر اسلام مقتدر بوده یا اقتدارگرا؟

خدای معرفی شده در قرآن قدیر و قادر است یا اقتدارگرا؟

مبتنی بر کدام شواهد می توان قرآن را کتاب اقتدارگرایی نامید؟

با کدام تبیین علمی و تاریخی ممکن است اسلام را آئین اقتدارگرایی معرفی کرد؟

در مجموع آیا انتساب اقتدارگرایی به پیامبر اسلام از سوی مدعی قابل دفاع است؟

با توجه به معنای علمی اقتدارگرایی که صد در صد منفی است، انتساب آن به پیامبر چه هدفی را دنبال می کند؟

پیامبر اسلام را اقتدارگرا معرفی کردن چه مشکلی را حل می کند؟

آیا مدعی از تفاوت عمیق اقتدار و اقتدارگرایی بی‌خبر بوده است؟

***

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه به همت «سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش (سپاس)» در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانالهای اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.officialو @sepas_news به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/573625381

ایمیل تماس

[email protected]