تجلیل انتقادی

روزنامه شرق ۱۶/۷/۸۴

مراسم بزرگداشت مرحوم آيت الله سيدمحمدجواد غروى فقيه و حكيم معاصر روز پنجشنبه در دفتر انجمن اسلامى مهندسين در تهران برگزار شد.در ابتداى اين مراسم مهندس على اكبر معينى فر با اشاره به فعاليت هاى آيت الله غروى، او را فردى ساده زيست و مورد احترام مردم به خصوص در اصفهان معرفى كرد كه فتواهاى شجاعانه اى صادر كرده است.اولين سخنران اين مراسم مهندس كتيرايى بود كه به ذكر نكاتى از زندگى آيت الله غروى پرداخت. وى گفت: آيت الله غروى از مجتهدان و دانشمندان زمان خود بود اما مانند ديگر مراجع شهرت در ميان عام نداشت و ندارد و حتى افراد خاص نيز ايشان را به آن طريقى كه بايد بشناسند، نمى شناسند. البته خود آيت الله غروى نيز چندان تمايلى نداشت كه شهره شود. كتيرايى شجاعت آيت الله غروى را در دادن فتاوى متمايز، حاصل تحقيق و تدبير وى كه با درك بالا به آن رسيده بود، عنوان كرد.

محسن كديور دومين سخنران مراسم بود كه در جايگاه قرار گرفت. وى گفت: مرحوم غروى فقيه بود و اين جمله امام صادق(ع) يعنى كه هر گاه مومن فقيهى از دنيا مى رود رخنه در اسلام ايجاد مى شود و هيچ چيزى جاى آن را نمى گيرد، در مورد وى صدق مى كند. كديور از مرحوم غروى به عنوان يك فقيه يا مرجع دگرانديش ياد كرد و گفت: آيت الله غروى داراى آرايى متفاوت ناشى از يك درك متفاوت بود.وى با بيان اينكه در قرن اخير فقها و روحانيون دگرانديشى داشته ايم، گفت: مرحوم شيخ هادى نجم آبادى نيز در زمان مشروطه فردى متفاوت از هم عصران خود بود و از فقاهت بى بهره نبود اما به نظر من مرحوم غروى را بايد با قدما مقايسه كرد و من در مقايسه اجمالى كه كردم دريافتم مرحوم غروى با ابن جنيد اسكافى داراى شباهت هايى بوده است.كديور در پايان توصيه كرد كه آراى مرحوم غروى در حوزه هاى علميه مورد بحث قرار گيرد و به حوزه نقد و بررسى مجتهدان وارد شود.