عزت و ذلت در قیام امام حسین (ع)

محسن کدیور در سخنرانی خود با عنوان «عزت و ذلت در نهضت حسینی» به ریشه یابی مفاهیم عزت و ذلت در قرآن، نهج البلاغه و احادیث امام حسین (ع) پرداخت. وی با بیان اینکه در قرآن ذلت و عزت مثبت و منفی وجود دارد، گفت : ما باید بدانیم عزت مثبت و ذلت منفی در نهضت حسینی چه نقشی را ایفا می کند.

عزت و ذلت در قیام امام حسینی
وی افزود: شعار حسینی این است که مرگ در عزت بهتر از زندگی در ذلت است. در نهج البلاغه آمده است که مرگ حقیقی در زندگانی شماست اگر مغلوب ظلم شوید.

محسن کدیوراستاد و پژوهشگردانشگاه اظهار داشت: تنها افراد عزیز می توانند در مقابل ظلم بیاستند و افراد ذلیل، خار و پست قادر به این کار نیستند.

در ظهر عاشورا نيز پس از برگزاري نماز جماعت ظهر و عصر به امامت محسن كديور و پذيرايي نهاراز حاضران برنامه پايان يافت.