زمان سخن گفتن به سر آمده

خبرگزاري دانشجويان ايران

محسن كديور نيز در تجمع دانشجويي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران گفت: زمان سخن‌گفتن به سر آمده و زمان عمل فرا رسيده است؛ ما مطمئنيم كه امتحان خوبي پس نداده‌ايم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با بيان اينكه در هر مساله‌اي دو بعد صورتي و سيرتي داريم، اظهار داشت: همانطور كه دو تلقي قشري و محتواگرايانه از اسلام داريم با دو تلقي قشري و محتوايي نيز در انتخابات مواجهيم. اما آنچه اهميت دارد اين است كه صورت انتخابات مهم نيست.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، به مرور برگزاري انتخابات از زمان مشروطه پرداخت و با تقسيم‌بندي ميزان آزادي برگزاري انتخابات در آنها به سه دوره از بهبهاني، طباطبايي، معتمدالملك، مصدق، مدرس، دهخدا، ملك المتكلمين، راشد و حسين فاطمي به عنوان نمايندگان آزاد مجالس مشروطه نام برد و گفت: ۴ نفر همواره به رضاخان راي منفي مي‌دادند و در آخر هم ترور شدند. از آن جمله مدرس است كه تا دوره‌ي ششم مجلس حضور داشت اما در دور هفتم ترور شد. رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت: در طول ۱۰۰ سال مشروطه، همواره ميان استقلال مجلس و آزادي ايران نسبت مستقيم وجود داشت؛ حاكمان اقتدارگراي وقت مجلس را سركوب و كوشش كردند كه مجلس فرمايشي شود بنابراين شاهد نوعي استبداد عريان بوديم.

محسن كديور گفت: مجلس فرمايشي و انتخابات غيرآزاد هيچ تغييري در صحنه‌ي سياسي زمان رضاخان به وجود نياورد. وي در ادامه شرايط پيش آمده‌ي فعلي را از دو حال خارج ندانست و گفت: يا سروران عزيز از مفاهيم جمهوريت و آزادي و مردمسالاري بي‌خبرند يا مي‌دانند اما برخلاف دانسته‌ها عمل مي‌كنند؛ اگر مورد دوم صحت داشته باشد بايد براي آن واژه‌ي نفاق را به كار برد اما اگر حالت اول درست باشد از باب جهل سخن گفتن است. وي با اشاره به جايگزيني واژه‌ي جمهوريت به جاي حكومت از سوي حضرت امام(ره)، گفت: وقتي معناي جمهوري را از امام

پرسيدند، گفت “ همان چيزي است كه در همه‌ي دنيا مرسوم است“. كديوربا بيان اين‌كه مردم انقلاب كردند كه خود براي سرنوشتشان تصميم‌گيري كنند، جمهوريت را تعيين حق سرنوشت مردم از سوي خودشان از راه‌هاي قانوني تعريف كرد و گفت: امروز افرادي به عنوان قيم به جاي مردم براي آنها تصميم‌گيري مي‌كنند، اما با انقلاب مردم مكي‌خواستند تا ساختار سياسي و شيوه‌ي تصميم‌گيري عوض شود.

وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي از آغاز با دو تلقي مواجه بوده است، گفت: ميان اين دو تلقي كه يكي جمهوري اسلامي و ديگري حكومت اسلامي است، دچار تضاد شده‌ايم؛ در ابتداي انقلاب اين تضاد ميان آحاد جامعه حل شده بود و اراده‌ها تا حدودي همسو بود اما امروز اين‌طور نيست.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود: در نامه‌ي روساي دو قوه به رهبري پيامي وجود داشت و آن هم اين بود كه به لحاظ قانوني امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و قانوني وجود ندارد. رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، گفت: آيا انتخابات قبلي را فراموش نكرديد كه برخي سروران در آن شركت نكردند، آنها عدم شركت خود را شريعت مي‌دانستند، آيا الان كه برخي نمي‌خواهند شركت كنند اين عمل خلاف شريعت شده است.

محسن كديور در ادامه آنچه آن را هويداشدن ستاد ضد اصلاحات مي‌ناميد، بزرگ‌ترين پيروزي اصلاح‌طلبان دانست و گفت: اين عمل سبب نشان دادن مانع اصلي شد و باعث شد تا اين مانع خود به صحنه بيايد.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، گفت: خاتمي در دوراهي حساسي قرار گرفته است شايد وي مي‌خواهد تشنجي ايجاد نشود ، فردا تاريخ همه چيز را مشخص مي‌كند؛ ما نمي‌توانيم خاتمي را در اين مساله همراهي كنيم و ضمن تشكر فراوان از وي مي‌خواهيم همانطور باشد كه از وزرات ارشاد استعفا داد.

وي خطاب به خاتمي گفت: «آقاي خاتمي خط قرمز شما كجاست؟ در سال ۷۵ من و عبدي كه الان در زندان است مخالف رياست جمهوري شما بوديم و ما اين وضع را پيش بيني مي‌كرديم» و ادعا كرد: امروز قاطبه‌ي افكار عمومي ايرانيان منتظر استعفاي شما هستند.

محسن كديور خطاب به دانشگاهيان گفت: همه‌ي ما از يك انتخابات آزاد و عادلانه و قانوني حمايت مي‌كنيم و اصلاح طلبان خارج از حكومت نيز مخالف انتخابات آزاد و عادلانه نيستند. اگر بيش از ۵۰ درصد در انتخابات شركت نكردند يعني اين شيوه را باور ندارند.