نامه سرگشاده به رييس قوه قضائيه در اعتراض به بازداشت گروهی از فعالان حقوق زنان