تسلیت به مناسبت درگذشت رهبر مردم فلسطین یاسر عرفات