تشکر از استاد نامه تشکر به محضر آیت الله العظمی منتظری در خصوص معرفی جهت پاسخ به سوالات