پیام تکذیب اخبار محرف روزنامه های محافظه کار از خرم آباد