پیام تلفنی به جلسه سالیانه دانشجویان انجمن های اسلامی در خرم آباد