سخنرانی های محسن کدیور، بزرگداشت آیت الله منتظری در عاشورای حسینی

سخنرانیهای محسن کدیور

محرم ۱۴۳۱

بزرگداشت استاد آیت الله العظمی منتظری در عاشورای حسینی

***

جمعه ۲۵ دسامبر، بوستون

امام حسین (ع)، آیت الله منتظری و جنبش سبز

ساعت ۵ بعد از ظهر

محسن کدیور

مرکز اسلامی بوستون، شروسبری

۲۲ Faulkner Rd

Shrewsbury, Ma, 01545

***

شنبه ۲۶ دسامبر، نیوجرسی

شب هفت رحلت آیت الله العظمی منتظری

ساعت ۳ بعد از ظهر

محسن کدیور

مرکز نور و دانش، انجمن ایرانیان مسلمان شرق آمریکا

روثرفورد، نیوجرسی

۶۶ E Pierrepont Ave

Rutherford, NJ 07070-2331

***

یکشنبه ۲۷ دسامبر، نیویورک

عاشورای حسینی و یاد آیت آلله منتظری

محسن کدیور

ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر

مرکز امام رضا (ع)، وستبری، نیویورک

Westbury Friends School

۵۵۰ Post Avenue

Westbury, NY 11590

[email protected]