تجدید چاپ کتابهای کدیور در سال ۸۷

حكومت‌ ولايي (چاپ پنجم، مهر ۱۳۸۷ – همراه با تصحیح تازه)

۲ انديشه‌ سياسي‌ در اسلام

نشر ني

نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌ (چاپ هفتم، مهر ۱۳۸۷)

انديشه‌ سياسي‌ در اسلام‌ ۱

نشر ني

سیاست نامۀ خراسانی (چاپ دوم، اردیبهشت ۱۳۸۷)

قطعات سیاسی در آثار ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه (۱۳۲۹ – ۱۲۵۵ق)

مجموعه اسناد پیشگامان اسلام سیاسی در ایران معاصر-۱

انتشارات کویر

دفتر عقل (چاپ دوم، ۱۳۸۷) ‌

مجموعه‌ مقالات‌ فلسفي‌ كلامي‌

انتشارات‌ اطلاعات

——————-

کتاب جدید کدیور نیز منتشر شده است:

حق الناس: اسلام و حقوق بشر

انتشار کتاب جدید کدیور، نشر کویر، ۴۳۶ ص، مهر ۸۷