جلوگیری از برگزاري نماز عيد فطر به امامت كديور

بر اساس گزارش ها ي تائيد شده برحی نهادهای خاص با اعمال فشار از برگزاري نماز عيد فطر به امامت دكتر محسن كديور جلوگيري به عمل آورده است.

گفته مي شود كه محافل اطلاعاتي و امنيتي مسئولان يك مركز فرهنگي- آموزشي را تهديد كرده اند كه اگر نماز عيد سال جاري به امامت محسن كديور برگزار شود، مانع حضور مردم براي اين فريضه مذهبي – سياسي خواهند شد. مركز كارآموز واقع در اتوبان همت مكاني بوده است كه محسن كديور طي سال هاي گذشته نماز عيد فطر و خطبه هاي آن را در آنجا به جاي مي آورده است.

محسن كديور به صورت تلويحي اين موضوع را تائيد كرده است. وي كه چهارشنبه شب به همراه تعدادي از اعضاي شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و هيات رئيسه و اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در منزل خانواده علي فرحبخش، به ديدار اين روزنامه نگار آزاد شده از زندان اوين رفته بود، تائيد كرد كه امسال نماز عيد فطر را چون گذشته به جاي نخواهد آورد، اما حاضر نشد توضيح بيشتري در مورد علت اين امر ارائه دهد.

با اين وجود وي در مقابل اين درخواست كه نماز عيد را در منزل خود به جاي آورد تا جمعي از مومنان بتوانند به او اقتدا كنند و تحليل او را از شرايط سياسي و مذهبي كشور و تحولات داخلي و خارجي در خطبه هاي نماز عيد فطر بشنوند، گفت: “نماز عيد فطر بايد با عظمت تمام برگزار شود، و شرايط آن در منزل شخصي فراهم نخواهد بود.”

این استاد منتقد دانشگاه که سال گذشته از رياست گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس بركنار شده بود، از تابستان امسال از تدريس در اين دانشگاه نيز منع شد.