سازمان دانش‌‏آموختگان ايران به محروميت دو استاد از تدريس و يك دانشجو از تحصيل اعتراض كرد

سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي به محروميت «محسن كديور» و «جواد كاووسيان» از تدريس و حكم محروميت از تحصيل «رشيد اسماعيلي» اعتراض كرد.

عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”, با بيان اينكه دولت‌‏ها موظف به تامين و رعايت حق آزادي تحصيل, امنيت و اشتغال به عنوان حقوق سلب‌‏ناشدني شهروندان هستند، گفت: در جامعه دموكرات و با شكل‌‏گيري جامعه مدني مي‌‏توان به محافظت از حقوق ذاتي افراد پرداخت و نهادهاي نظارتي قوي مي‌‏توانند مانع جدي در برابر اعمال سليقه‌‏اي قدرت باشند.

وي ادامه داد: در جامعه مدني افراد مي‌‏توانند راحت‌‏تر به حقوق خود برسند اما اكنون به دليل ضعف نهادهاي مدني و نبود نهادهاي مدافع حقوق بشر، تضييع حقوق شهروندان و آزادي‌‏هاي فردي و نقض آن، با كمتر حساسيت در جامعه مواجه مي‌‏شود.

مومني با اشاره به نقش دانشگاه در دفاع از حقوق اساسي ملت و آزادي و دموكراسي، گفت: بعد از روي كارآمدن دولت جديد مسوولان وزارت علوم قصد ايجاد فضاي ارعاب داشتند و تلاش كردند امكان بيان آزاد عقايد را از دانشجويان منتقد و آزادي پژوهش و تدريس را از استادان دگرانديش بگيرند، نقش آگاهي‌‏بخشي و روشنگري دانشگاه را كنار گذارند و عرصه نقد و فضاي پوياي دانشگاه را به محاق بكشانند.

وي به تاكيد قانون اساسي بر ممنوعيت تفتيش عقيده و مصون ماندن حقوق و شغل افراد از تعرض اشاره كرد و گفت: در عمل شاهد وضعيتي متناقض با حقوق مندرج در قانون اساسي هستيم و شهرونداني كه به نقد وضع موجود مي‌‏پردازند و استادان و دانشجويان منتقد در دستيابي به حقوق خود با مشكل مواجه مي‌‏شوند.

سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به ممنوعيت تدريس براي كديور، گفت: محروميت دانشجويان از استاداني مانند دكتر كديور كه از اعتبار و محبوبيت زيادي برخوردارند، به سرخوردگي و ناامني فعاليت‌‏هاي علمي به‌‏ويژه در حوزه علوم انساني منجر مي‌‏شود.

وي تصريح كرد: محروميت كديور از تدريس به عنوان فردي كه سوداي قدرت، مقام و نام ندارد بلكه با ژرف‌‏نگري درصدد برداشتي از دين است كه متناسب با دنياي جديد باشد، نتيجه تنگ‌‏نظري و سطحي‌‏انديشي متوليان امر است.

مومني با بيان اينكه دغدغه كديور محدود كردن و پاسخگو بودن قدرت نامحدود و غير پاسخگو است، ادامه داد: اين تصميم‌‏گيران بر اين گمان هستند كه با اين اقدامات مي‌‏توانند جزم‌‏انديشي را تحميل كنند اما غافلند كه دانشگاه محل آزادي‌‏خواهي و در تضاد با تحجر و سنت‌‏پرستي است.

وي همچنين با اشاره به ممنوعيت از تدريس و تحصيل كاووسيان، مدرس دانشگاه و دانشجوي دكتراي روانشناسي دانشگاه تربيت معلم، گفت: اين موضوع هزينه فعاليت روشنگرانه و آزادي‌‏خواهانه وي در دوران دانشجويي است.

مومني با بيان اينكه كاووسيان سال گذشته پژوهشگر نمونه دانشگاه بوده است، گفت: ممنوعيت كاووسيان از تدريس نشانگر بي‌‏اعتنايي دولت جديد به توانايي علمي افراد و مقدم دانستن همسويي‌‏هاي فكري و سياسي بر توان افراد است.

وي تصريح كرد: باعث تاسف است كه فردي به خاطر يك دوره فعاليت دانشجويي در آينده با ناامني تدريس و تحصيل و اشتغال مواجه شود زيرا اين اقدامات موجب نگراني و بي‌‏اعتمادي روزافزون مردم به نهادهاي تصميم‌‏گير مي‌‏شود.

سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به صدور احكام انضباطي براي دانشجويان دانشگاه اميركبير و علامه طباطبايي، گفت: «رشيد اسماعيلي» عضو سازمان ادوار تحكيم وحدت و دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علامه با صدور حكمي مبني بر دو ترم تعليق با احتساب سنوات روبرو شده است كه در عمل فرصت باقيمانده وي براي دفاع از رساله فوق ليسانس محدود است و زمينه اخراج وي فراهم شده است.

وي با بيان اينكه انصاف نيست شرايطي فراهم شود كه منجر به اخراج فردي شود كه كنش‌‏هاي وي بر مدار عقلانيت بوده است، گفت: به رسميت شناختن حق تحصيل براي كساني كه تنها جرم آنها نقد وضع موجود است، به بي‌‏اعتمادي و بدبيني شهروندان منجر مي‌‏شود.

مومني با اعلام اعتراض سازمان دانش‌‏آموختگان ايران به محدوديت‌‏ها براي افراد و نشريه تشديد فشار بر دانشجويان، گفت: از مسوولان انتظار مي‌‏رود در مواجهه با دانشگاه برخورد عقلاني پيشه كنند.

پايان پيام

کد خبر: ۴۳۱۲۱۵