اعتراض دانشجویی به انقلاب فرهنگی دوم

• اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت درباره برخوردهای اخیر با دانشگاهیان

۲۹ خرداد ۱۳۸۶

ایجاد مشکلات فراوان آموزشی برای کدیور که در نهایت به منع تدریس برای ایشان در دانشگاه تربیت مدرس منجر گردید در حالی صورت گرفت که جرم کدیور نقد خرافه های ارائه شده به نام دین و دفاع از حق آزادی بیان بود

• دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران: حذف دكتر «محسن كديور» از دانشگاه تربيت مدرس يك ضايعه اسفناك است

خبرگزاري كار ايران (ایلنا)، ۲۸ خرداد ۱۳۸۶

تحت فشار گذاشتن استادان و دگرانديش و مسلمان در نظامي كه پسوند اسلامي را به همراه دارد امري ناپسند و ناميمون است.

• اعتراض جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در خصوص محرومیت از تدریس دکتر محسن کدیور

خبرگزاري كار ايران (ایلنا)، ۲۸ خرداد ۱۳۸۶

ناباورانه شنيديم كه اعضاي گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس نه تنها از كديور حمايت نكردند كه پاي نامه ننگيني را امضا كردند كه مسير دشوار اخراج اين عضو هيئت علمي را تسهيل مي كرد.