خرداد ۲۹, ۱۳۸۶

كديور به موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه رفت

خبرگزاري‌ها-محسن كديور راهي موسسهء پژوهشي حكمت و فلسفه (انجمن سلطنتي سابق فلسفه) شد. كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس از آبان ماه سال گذشته با فشارهاي