كديور به موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه رفت

خبرگزاري‌ها-محسن كديور راهي موسسهء پژوهشي حكمت و فلسفه (انجمن سلطنتي سابق فلسفه) شد.

كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس از آبان ماه سال گذشته با فشارهاي بيرون از دانشگاه از ادامهء تدريس در اين دانشگاه منع شد.اين در حالي است كه وي از حدود سه ماه قبل به عنوان مدير گروه فلسفهء دانشكدهء علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزيده شده بود.در هفتمين روز از آبان‌ماه سال ۸۵ درست پس از گذشت يك سال و سه ماه از روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد و اعمال سياست جديد در وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري احكام جداگانه‌اي براي محسن كديور و سعيد حجاريان صادر و به آن‌ها ابلاغ شد كه ديگر اجازهء عضويت در هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس را ندارند. به اين ترتيب كديور از شوراي تخصصي گروه فلسفه و حجاريان از گروه علوم سياسي كنار گذاشته شدند.كديور دلايل اخراج خود را از دانشگاه تربيت مدرس تحت فشار بودن مسوولان دانشگاه اعلام كرده بود.فرهاد دانشجو، رييس دانشگاه تربيت مدرس در توضيح اخراج كديور و حجاريان از دانشگاه در گفت‌وگو با برخي خبرگزاري‌ها به تاييد اظهارات كديور پرداخت و گفت: «حرف آقاي كديور مبني بر تحت فشار بودن من براي تدريس ايشان در دانشگاه تربيت مدرس صحيح است. چرا كه رفتارها و نحوهء عملكرد ايشان با اساسنامه‌اي كه براي هيات علمي دانشگاه تصويب شده مغايرت و فشارهاي وارده جنبهء قانون و آيين‌نامه‌اي دارد.»به گزارش ايلنا گفته مي‌شود بحث تعليق از خدمت و اخراج كديور مستند به پروندهء مفتوح وي در دادگاه ويژهء روحانيت به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب بوده است.

تلاش‌ها براي بازگرداندن كديور به دانشگاه تربيت مدرس، بي‌نتيجه ماند تا اين‌كه وي روز يكشنبه ناچار شد كه براي هميشه از دانشگاه تربيت مدرس خداحافظي كند، موضوعي كه چندان براي او هم غريب نبود.اين جابه‌جايي و ممانعت از تحصيل براي سومين بار است كه براي كديور پيش آمده است. پيش از اين وي از تدريس در مدرسهء فيضيهء قم و سپس دانشگاه امام جعفر صادق(ع) منع شده بود.پس از كنار گذاشتن عبدالكريم سروش در سال ۷۰، حذف مصطفي ملكيان در سال ۷۴، محسن كديور سومين استاد دگرانديش است كه از دانشگاه تربيت مدرس كنار گذاشته مي‌شود