بازتاب رسانه ای حذف کدیور از دانشگاه تربیت مدرس

• حذف استادان، اعتراض دانشجويان، پاسخ رئيس دانشگاه: اينها شورش پنهان مي کنند

سایت روز آنلاین، فريبا صراف، ۳ تیر ۱۳۸۶

اخراج استادان دانشگاه و بازنشسته کردن استادان دگر انديش، با حذف حجت السلام محسن کديور وارد مرحله تازه اي شد. حذفي که دانشجويان دانشگاه هاي مختلف کشور را به واکنش هاي اعتراضي واداشت.

• پايان دوئل فرهنگي، کديور از «تربيت مدرس» به «انجمن حکمت و فلسفه» رفت

مریم شبانی، روزنامه هم میهن ۲۹ خرداد ۸۶، صفحه ۲۴

شايد اين طنز روزگار است كه اكنون كديور از دانشگاهي كه مولود انقلاب فرهنگي و هدف از تاسيس آن تربيت مدرسان انقلابي به پژوهشكده‌اي كه سال‌ها پيش‌تر با عنوان «انجمن سلطنتي فلسفه» پايه‌گذاري شد منتقل می شود

• كديور به موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه رفت

روزنامه سرمایه، ۲۹ خرداد ۱۳۸۶

کدیور روز يكشنبه ناچار شد كه براي هميشه از دانشگاه تربيت مدرس خداحافظي كند، موضوعي كه چندان براي او هم غريب نبود.اين جابه‌جايي و ممانعت از تحصيل براي سومين بار است كه براي وی پيش آمده است. پيش از اين وي از تدريس در مدرسهء فيضيهء قم و سپس دانشگاه امام صادق(ع) منع شده بود.

• سومين جابه‌‏جايي: «محسن كديور» راهي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه شد

خبرگزاري كار ايران (ایلنا)، ۲۸ خرداد ۱۳۸۶

پس از كنار گذاشته شدن دكتر «عبدالكريم سروش» در سال ۷۰ و حذف «مصطفي ملكيان» در سال ۷۴،«محسن كديور» به عنوان سومين استاد دگرانديش و روشنفكر ديني از دانشگاه تربيت مدرس كنار گذاشته مي‌‏شود.

• اعتراض به حذف کدیور از تدریس در دانشگاه

روزنامه اعتماد، ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، فاطمه ستوده

محسن کديور استاد دانشگاه تربيت مدرس کرسي تدريس خود را در اين دانشگاه از دست داد و همزمان تعدادي از اساتيد دانشگاهي، فعالان سياسي و دانشجويان به حذف کديور از دانشگاه تربيت مدرس اعتراض کردند.

• محرومیت کدیور از تدریس در دانشگاه تربیت مدرس

سایت نوروز ۲۴ خرداد ۱۳۸۶

بدنبال افزایش فشارهای مدیریت دانشگاه و عوامل خارج دانشگاه دکتر محسن کدیور از سال تحصیلی آینده در دانشگاه تربیت مدرس تدریس نمی کند.