اعتراض به حذف اساتید منتقد و مستقل

• بیانیه نهضت آزادی ایران در باره نقض حقوق دانشجويان و استادان

۱۶ تیر ۱۳۸۶

رفتارهاي انجام يافته در دو سال اخير در اخراج استادان و دانشجويان منتقد يا معترض از دانشگاه‌ها و تخريب چهره استادان و فرهيختگان ارزشمندي مانند دكتر محسن كديور و دكترمحمد مجتهد شبستري و جلوگيري از حضور آنان در محيط‌ هاي آموزشي مفهوم و معنايي جز اجرايي شدن انقلاب فرهنگي دوم و ورود به فاز عملياتي طرح ياد شده ندارد

• سازمان دانش‌‏آموختگان ايران به محروميت دو استاد از تدريس و يك دانشجو از تحصيل اعتراض كرد

خبرگزاري كار ايران (ایلنا) ، ۲ تیر ۱۳۸۶

محروميت دانشجويان از استاداني مانند دكتر كديور كه از اعتبار و محبوبيت زيادي برخوردارند، به سرخوردگي و ناامني فعاليت‌‏هاي علمي به‌‏ويژه در حوزه علوم انساني منجر مي‌‏شود.

محروميت كديور از تدريس به عنوان فردي كه سوداي قدرت، مقام و نام ندارد بلكه با ژرف‌‏نگري درصدد برداشتي از دين است كه متناسب با دنياي جديد باشد، نتيجه تنگ‌‏نظري و سطحي‌‏انديشي متوليان امر است.

• سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: تجديدنظر دراقدام صورت گرفته درمورد تدريس كديور را خواهانيم

خبرگزاري دانشجويان ايران (ایسنا) ۳۰ خرداد ۱۳۸۶

كديور به دليل پاره اي از اعتقادات كه در تاريخ انديشه اسلامي و شيعي بي سابقه نيست اخراج شده‌ است. تسلط ديدگاه‌هاي سياسي و حزبي بر دانشگاه بسيار خطرناك است و مي‌تواند عواقب سويي براي كشور در پي داشته باشد و موكدا خواهان تجديد نظر بر اين اقدام هستيم

• بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره ادامه سرکوب دانشگاه

سایت ادوار نیوز ، ۲٨ خرداد ۱٣٨۶

حذف و اخراج استادانِ مستقل، بستن فضای دانشگاه‌ها و تبدیل محیط‌های دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضدِ دانشجو، به قصد ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاویزهایی برای تشکیل پرونده و تعقیب دانشجویان، از نمودهای دیگر این موج تازه است.

• محکومیت ممنوع التدریس شدن کدیور توسط جامعه زنان انقلاب اسلامي

۳۰خرداد ۱۳۸۶

پروژه خطرناک حذف نخبگان از جامعه دانشگاهي کشور که از سوي وزارت علوم دنبال مي شود نغمه انقلاب فرهنگي را تداعي مي کند.