سومين جابه‌‏جايي: «محسن كديور» راهي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه شد

«محسن كديور» استاد فلسفه دانشگاه براي سومين‌‏بار مجبور به جابه‌‏جايي شد و اين بار از دانشگاه تربيت مدرس راهي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه (انجمن سلطنتي سابق فلسفه) شد.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، روز يكشنبه «محسن كديور» كليد‌‏هاي اتاق خود در دانشگاه تربيت مدرس را تحويل مسؤولان داد تا پس از منع شدن از تدريس در مدرسه فيضيه قم و سپس دانشگاه امام جعفر صادق(عليه‌‏السلام)، اين بار از دانشگاهي كه در سال ۶۱ با هدف تربيت مدرسان انقلابي براي دانشگاه تاسيس شده بود، راهي مؤسسه پژوهشي حكمت فلسفه (انجمن سلطنتي سابق فلسفه) شود.

به نظر مي‌‏رسد بحث تعليق از خدمت و اخراج كديور كه به گوش‌‏ها مي‌‏رسد، مستند به پرونده مفتوح وي در دادگاه ويژه روحانيت به اتهام تبليغ بر عليه نظام و نشر اكاذيب بود. هر چند كه اتهامات اين پرونده به كديور ابلاغ نشده است، اما مسؤولان دانشگاه تربيت مدرس ۱۰ روز به كديور فرصت دادند تا از خود در اين باره دفاع كند. كديور هم دفاعيه خود را تحويل داد اما تاكنون جوابي از سوي دانشگاه تربيت مدرس به دفاعيه كديور داده نشده است.

در عين حال به كديور اطلاع داده شده بود كه براي تدريس مجدد در دانشگاه تربيت مدرس بايد توسط نهادهاي امنيتي گزينش شود و از سويي ديگر وي به خاطر برخي مقالاتش و به دليل آنچه «انحراف اعتقادي» او ناميده مي‌‏شد، تحت فشار بود.

براساس اين گزارش و با توجه به سابقه روشن علمي محسن كديور و عدم وجود نقطه ضعف در كارنامه آكادميك وي، موضوع حذف كديور از دانشگاه تربيت مدرس به درازا كشيد. نوع برخورد غيرآكادميك صورت‌‏گرفته با كديور حتي باعث شد كه عده‌‏اي از استادان دانشگاه تربيت مدرس با گرايش‌‏هاي مختلف فكري در ديدار با «فرهاد دانشجو» رئيس دانشگاه، حل شدن موضوع به طريق ديگري را خواستار شوند.

به هر حال، به نظر مي‌‏رسد پس از كنار گذاشته شدن دكتر «عبدالكريم سروش» در سال ۷۰ و حذف «مصطفي ملكيان» در سال ۷۴،«محسن كديور» به عنوان سومين استاد دگرانديش و روشنفكر ديني از دانشگاه تربيت مدرس كنار گذاشته مي‌‏شود. نكته قابل توجه آن است كه اكبريان، رئيس كنوني دانشكده علوم انساني تربيت مدرس، در سال ۸۴ و پس از بازگشت از خارج از كشور براي تدريس «فلسفه اسلامي» با تاييد و امضاي حكم محسن كديور مدير گروه وقت فلسفه دانشگاه تربيت مدرس توانست مجوز تدريس در اين دانشگاه را كسب كند، هر چند كه وي امروز يكي از مخالفان اصلي حضور كديور در دانشگاه تربيت مدرس است. اكبريان و كديور هر دو مدرك فوق ليسانس خود را از مركز تربيت مدرس قم و دكتراي خود را از دانشگاه تربيت مدرس تهران دريافت كرده‌‏اند و هر دو مدرس فلسفه اسلامي در دانشگاه هستند.

پايان پيام

کد خبر: ۴۲۹۶۶۹