دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران: حذف كديور از دانشگاه تربيت مدرس يك ضايعه اسفناك است

دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران گفت كه خبر قطعي شدن حذف دكتر «محسن كديور» از دانشگاه تربيت مدرس يك ضايعه اسفناك است.

«حسين نقاشي» دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در گفت‌‏وگو با خبرنگار «ايلنا»، گفت: «اگر چه مدت‌‏ها پيش اخباري در سطح رسانه‌‏ها منتشر شده بود كه حاكي از آن بود كه محسن كديور به‌‏زودي فضاي آموزشي و دانشگاهي كشور را ترك خواهد گفت اما خبر قطعي شدن حذف وي بيش از حد تصور غيرمنتظره بود.»

وي با بيان اينكه «تحت فشار گذاشتن استادان و دگرانديش و مسلمان در نظامي كه پسوند اسلامي را به همراه دارد و شعارهاي اوليه انقلاب كه «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بوده است، امري ناپسند و ناميمون است»، تصريح كرد: «اتفاقاتي از اين دست‌‏ناشي از جرياني است كه در سال ۸۲ خواهان اعدام فيزيكي «هاشم آغاجري» شد و امروز نيز خواهان نابودي معنوي انديشه و افكار نوانديشان دين و اسطوه‌‏شكناني همچون كديور است.»

نقاشي گفت: «رفتارهايي از اين دست به طور قطع انحراف از اهداف و شعارهاي اوليه انقلاب خواهد بود. دكتر كديور از مفاخر روشنفكري ديني و از اساتيد دلير و نوانديش كشور است كه پايبندي دغدغه توامان خودشان به اسلام و دستاوردهاي دنياي جديد و نوسازي انديشه ديني در عصر جديد است.»

دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران افزود: «آنچه در دانشگاه تربيت مدرس روي داد ناشي از ضعف مديريت دانشگاه و تحت تاثير مراكز بيرون از دانشگاه است.»

نقاشي تصريح كرد: «انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي ضمن محكوميت اين قبل برخوردها هشدار مي‌‏دهد كه اعلام قطعي حذف كديور از دانشگاه در ايام امتحانات و تعطيلات دانشگاه حركتي از پيش طراحي شده و در راستاي انقلاب نرم فرهنگي است.»

وي افزود: «اين مورد نمونه‌‏اي از نقض حقوق شهروندي در نظامي اسلامي است كه ضايعه رفتارهاي اين چنين نه فقط دامنه دولت نهم و وزارت علوم بلكه دامن كل نظام را خواهد گرفت.»

نقاشي با اشاره به اينكه «رفتارهايي از اين دست، قبلا براي عبدالكريم سروش، سيدجواد طباطبايي و ديگر استادان دگرانديش اتفاق افتاده است»، تاكيد كرد: «روز به روز بر دايره تنگ نظري مسوولان فرهنگي و سياسي كه رويكردهاي انحصارطلبانه را دارند، افزوده مي‌‏شود.»

وي گفت: «انجمن اسلامي ضمن محكوم كردن اين رفتارها به عنوان معدود تشكلي كه اعتقاد به روشنفكري ديني دارد ضمن حمايت از انديشه‌‏هاي افرادي چون كديور از همه دانشگاهيان مي‌‏خواهد اين حركت را محكوم ‌‏كنند.»

پايان پيام

کد خبر: ۴۲۹۶۴۰