محكوميت ممنوع‌‏التدريس‌شدن كديور

جامعه زنان انقلاب اسلامي با صدور اطلاعيه‌‏اي ممنوع‌‏التدريس شدن دكتر محسن كديور، استاد دانشگاه تربيت‌مدرس را محكوم كرد. در اين بيانيه آمده است؛ پروژه خطرناک حذف نخبگان از جامعه دانشگاهي کشور که از سوي وزارت علوم دنبال مي شود نغمه انقلاب فرهنگي را تداعي مي کند. موج گسترده ممانعت از تدريس اساتيد باسابقه که از شروع به کار دولت نهم آغاز گرديد هدفي جز در محاق بردن نخبگان ندارد.جامعه زنان انقلاب اسلامي ضمن محکوم کردن اخراج اساتيد باسابقه به جرم همفکر نبودن با دولت نهم به وزارت علوم هشدار مي دهد که ادامه برخورد با اهالي علم و فرهنگ موجب لطمات جدي به جامعه دانشگاهي و حيثيت علمي ايران در جامعه جهاني مي شود و در نهايت ناکارآمدي دانشگاه در تربيت دانشجويان و پژوهشگران و ارتقاي علمي و گسترش و رشد منابع انساني را در پي خواهد داشت.