نامه اعضای گروه فلسفه به رئیس دانشکده علوم انسانی

شماره: ۸۹۰۶۴ ف

تاریخ : ۲۸/۱۱/۸۵

[جناب آقای دکتر رضا اکبریان]

ریاست محترم دانشکده علوم انسانی

با سلام و احترام؛ ما اعضای گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس اعلام می داریم که پس از مدتها بحث و گفت و گو و مشاوره، از آنجا که شرط تداوم روند آموزشی و پژوهشی گروه، وجود محیطی آرام و خالی از تنش در گروه است، به اتفاق آراء به این نتیجه رسیده ایم که ادامه همکاری ما با آفای دکتر محسن کدیور در چارچوب فعالیتهای گروه مقدور نیست. با تشکر

دکتر رضا اکبریان، دکتر محمد سعیدی مهر[مدیر گروه]،دکتر لطف الله نبوی، دکتر سیدمحمدعلی حجتی

رونوشت:گروه فلسفه؛ جناب آقای دکتر محسن کدیور