فشار برای کنار گذاشتن مهندس میرحسین موسوی

میر حسین موسوی می‌رود؟!

آفتاب: بر اساس شنیده ها مهندس میر حسین موسوی ، نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی از هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس کنار گذاشته می شود. گفته می شود در ماههای اخیر فشارهایی از خارج دانشگاه برای این بركناری وجود داشته اما آنچه تاكنون مانع از انجام این عمل شده است سابقه و پایگاه مهندس موسوی در میان قشر وسیعی از سیاسیون و افراد انقلابی چپ و راست است.

کنار گذاشتن مهندس موسوی در پی خروج برخی دیگر از اساتید این دانشگاه از جمله دكتر سعید حجاریان و دكتر محسن كدیور صورت می‌گیرد.

شنیده‌ها حاكی از آن است كه برخی از مدیران جدید این دانشگاه در مقابل ناتوانی از بركناری مهندس موسوی مصمم شده‌اند فضای داخلی دانشگاه را آن‌چنان علیه وی بسیج نمایند تا میر حسین خود مجبور به استعفا شود.

آفتاب

کد مطلب : ۵۳۷۳۶

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۰۱:۵۴