نامه دوم فرهاد دانشجو به رضا اکبریان در ۱/۹/۸۵

شماره: ۴۹۰۳۵/۱

تاریخ: ۱/۹/۱۳۸۵

جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر اكبريان

رئيس محترم دانشكده علوم انساني

با سلام و قدرداني از زحمات شايسته و مديريت دلسوزانه و مدبرانه و خالصانه شما و همكارانتان به اطلاع مي رساند موضوع عدم صدور حكم داخلي براي عضويت آقاي كديور در شوراي تخصصي گروه فلسفه و عدم انتخاب ايشان به عنوان مدير گروه مربوطه آن دانشكده را به دقت بررسي نمودم و مطالب ذيل جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

۱- همانطور كه قبلاً نيز اشاره نموده ام طبق مقررات و قوانين جاري همه اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني تمام وقت يك گروه علمي، عضو شوراي تخصصي آن گروه نيز مي باشند و لذا نيازي به صدور حكم داخلي مجدد به عنوان عضو شورا براي هيچ يك از آنها نمي باشد و طبق مقررات و قوانين جاري همه اعضاي يك گروه عضو شوراي تخصصي نيز خود بخود تلقي مي شوند.

۲- صدور حكم داخلي عضو شوراي تخصصي گروه براي اعضا با قوانين و مقررات مغايرت ندارد ولي صرفاً ارزش داخلي داشته است و معياري براي محاسبات حقوق و مزايا و يا پايه و ارتقا نمي باشد.

۳- با توجه به بندهاي ۱ و ۲ فوق بهتر است كه از صدور احكام داخلي كه در قانون پيش بيني نشده است جداً خودداري گردد. در شرايط فعلي نيز صدور حكم براي عده اي و عدم صدور حكم براي يك يا چند نفر مي تواند شائبه عدم عضويت آنها در شوراي تخصصي يك گروه را ايجاد كند. لذا با پيشنهاد جنابعالي براي صدور حكم داخلي عضويت شوراي تخصصي براي ايشان موافقم و فكر مي كنم يا احكام همه افراد بايد لغو گردد و يا براي همه بصورت يكسان صادر شود تا از ايجاد شائبه هاي غيرواقع جلوگيري گردد.

۴- درخصوص انتخاب مديريت گروه فلسفه نيز موضوع را بدقت بررسي نمودم و انتخاب مدير جديد كاملاً وفق مقررات و قوانين جاري و با رأي اعضاي گروه صورت گرفته است. طبق مقررات اعضاي گروه مي بايست دو نفر را انتخاب و به رئيس دانشكده پيشنهاد نمايند و از بين آن دو نفر به پيشنهاد رئيس دانشكده براي يك نفر حكم صادر شود. اين روال نيز كاملاً قانوني انجام گرفته و اعضاي گروه آقاي كديور را انتخاب ننموده و ايشان نيز كانديد هم نبوده اند و گروه از بين خود فرد شايسته اي را انتخاب نموده اند كه برايشان آرزوي موفقيت دارم. لذا اعتراض طرح شده در جرايد در اينخصوص وجاهت قانوني ندارد.

۵- مشكلات برخي اعضاي هيأت علمي، مشكلات داخلي يك خانواده است و وقتي كه به همسايه و بيگانه ميرسند، همه عضو يك خانواده هستند و بايد كوشش كنند تا مشكلات خانوادگي را كه براساس علاقه، تعصب صحيح و دلسوزي و هدف ارتقاي علمي و رفع اشكال است به كوچه و بازار و بيرون از دانشگاه و جرايد و روزنامه ها و راديوهاي بيگانه و… نكشانند و موارد داخل سازماني را در معرض عام مطرح نكنند تا كسي كه نه تنها با آنها و يا اصلاً با اين خانواده و بعضاً با كشور دوست نيست، بهترين وسيله را در دست نگيرد. بايد صبر و شكيبايي و احترام به قوانين و مقررات و سلسله مراتب سازماني را پيشه نمود.

۶- من هم با مصوبه هيأت رئيسه آن دانشكده در تقبيه [تقبيح] و درست ندانستن رسانه اي كردن موضوعات داخلي موافقم و صحيح تر اين بود كه آقاي كديور نيز به جاي طرح مشكلات و گلايه هاي خود با بي بي سي و رسانه ها، موضوع را با رئيس دانشكده و يا رئيس دانشگاه در ميان مي گذاشتند. من نيز مطمئناً موضوع را بررسي مي كردم، همانطور كه هم اكنون نيز بدون رجوع ايشان يا اشخاص ديگر با صبر و حوصله و بدور از تبليغات غيرواقع نشر يافته، موضوع را بررسي و نظراتم را طي اين نامه ابلاغ كرده ام.

۷- گرچه عمل نشر مطالب غيرواقع و رسانه اي كردن موضوعات داخلي و فرافكني و عدم رعايت سلسله مراتب قانوني را شايسته نمي دانم، اما با توجه به اصل مهروزي و با توجه به اينكه نزديك انتخابات است و احتمالاً اين اخبار بيشتر كاربرد انتخاباتي داشته باشد تا تطبيق با واقعيات و احتمالاً مطالب ارائه شده در رسانه ها نيز عيناً توسط ايشان طرح نشده باشد و كمي رنگ و لعاب رسانه اي نيز گرفته باشد، با سعه صدر از اين اشتباه چشم پوشي نموده و اينبار با توصيه به رفتار هوشمندانه تر از موضوع گذشت مي شود.

اگر ايشان و همه ما طبق قوانين و مقررات عمل كنيم اصلاً جاي نگراني نخواهند بود و اينجانب نيز همانطور كه قبلاً گفته ام همواره خالصانه و دوستانه آماده حل و فصل موضوعات ايشان و ديگر همكاران در چارچوب قانون و در حد توان خود هستم. اميدوارم همه با دوستي و برادري و همدلي در راه اعتلاي علمي، پژوهشي و آموزشي دانشگاه نهايت سعي و تلاش خود را بنماييم. با آرزوي پيروزي مسلمان ها و طول عمر با سلامت و با سعادت براي بزرگ مرجع شيعيان جهان و مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي و با آرزوي سلامتي براي همه همكاران عزيزم.

با تشكر

دكتر فرهاد دانشجو

رئيس دانشگاه تربيت مدرس