مراسم چهارمین روزه سیاسی

مراسم چهارمین روزه سیاسی

سعيد رضوي فقيه: قضاوت در مورد زندان هاي ايران را بايد بر عهده زنداني ها يي گذاشت كه در آنجا بوده اند

مراسم چهارمین روزه سیاسی

تهران-خبرگزاري كار ايران

دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت گفت: زندان‌‏هاي ما گلستان است و هيچ گلستاني را نمي‌‏توان يافت كه اينقدر گل‌‏هاي گزيده در خود جاي داده باشد.

مراسم چهارمین روزه سیاسی
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، سعيد رضوي فقيه در مراسم افطار چهارمين روزه سياسي در دانشگاه تربيت مدرس طي سخناني گفت: افتخار امثال بنده اين است كه شاگرد اساتيدي نظير كديور و آقاجري بوده‌‏ام.

وي با اشاره به سخنان رئيس قوه قضائيه مبني بر اين كه زندان‌‏هاي ايران بهترين زندان‌‏هاي دنيا است، گفت: اين قضاوت را بايد بر عهده زنداني‌‏هايي كه در آنجا بوده اند گذاشت.

وي افزود: فارق از اين مسئله ما فقط مي‌‏گوييم كه زندانيان ما بهترين زندانيان دنيا هستند.

مراسم چهارمین روزه سیاسی
رضوي فقيه با ابراز تأسف از اينكه اگر قرار باشد نخبگان كشور را جمع كنيم و به دنيا عرضه كنيم بايد به سراغ زندانهايمان بريم، تأكيد كرد: ما كه با عشق و اميد اين انقلاب را تأسيس كرديم،ازاين مسأله ابراز تأسف مي‌‏كنيم.