آبان ۴, ۱۳۸۲

مراسم چهارمین روزه سیاسی

مراسم چهارمین روزه سیاسی سعيد رضوي فقيه: قضاوت در مورد زندان هاي ايران را بايد بر عهده زنداني ها يي گذاشت كه در آنجا بوده