سخنی با حجة الاسلام کدیور

بسمه تعالي

با عرض سلام به دوست گرامي و برادر بزرگوارم دكتر كديور

به خدايم سوگند كه نمي دانم چگونه از محبتهاي شما و دلسوزي شما براي دين و مملكت قدرداني كنم.

شما در نظر داريد از باب نصيحت و مدني با قدرت سخن بگوييد و فكر مي كنيد اين افراد داراي عقل انساني و مردم دوست هستند. فرياد سخنان شما فقط باعث پخش نمك بر زخم ملت است. خوشحال هستم كه شما با توان بسيار و باشكوه تلاش مي كنيد ولي مطمئن هستم شما خود مي دانيد كه سخنان شما نمي تواند به گوش افرادي برسد كه دل سنگي دارند و خارج از عقل عمل مي كنند. شما مرا مي شناسيد ولي باز مي دانم كه فكر مي كنيد سخن من شايد درست نباشد و آينده خلاف آنرا ثابت كند. ولي بلاخره خواهيد ديد كه اين افراد قابل هدايت نيستند و فقط بايد از آنان فاصله گرفت و به مردم گفت كه اصلاحات با بودن ولايت مطلقه فقيه قابل حركت نيست.

شما كه مستقيم مسائل را مي بينيد و مي دانيد كه با شما برخورد از نوع طالباني خواهد شد. چرا اين همه اميد و تلاش خود را در اين راه فدا مي كنيد؟ شما مي دانيد كه قلم شما را با هزار دروغ و تهمت خواهند شكست و باز آبي از آب تكان نخواهد خورد. ما همه مي دانيم كه سرچشمه تمام ظلمها و نا حقي ها شخص رهبر است. كسي امروز جرات نمي كند واقعيت و سرچشمه خرابيها را بر زبان بياورد. اگر مي خواهيد تلاش شما به هدف برسد بايد شجاعت آيت الله منتظري را بخرج بدهيد و چهره ولايت فقيه مطلقه را شفاف بيان كنيد و نام اين شخص را بر زبان بياوريد. يك زماني شخص شاه در مقابل مردم ايستادگي مي كرد و امروز شخص خامنه اي در مقابل جمهوري و اسلاميت نظام ايستادگي مي كند. چگونه با وجود رهبري ديكتاتوري ديني مي خواهيد حركتي بوجود آيد. متاسفانه با معاويه صفتان بايد مبارزه كرد. شما كه شاهد هستيد كه نام امام علي (ع) را به اعمال ديگري نشان مي دهند. اين روش آقايان با روش علوي كاملا اختلاف دارد. فقط چون نام دين اين وسط قرار دارد انسان ديندار شرم دارد بگويد بيعت با معاويه حرام است. ولي اين پيراهن عثماني كه بلند كردند و دوستان را كافر و آمريكايي مي خوانند چگونه سكوت كنيم؟

به خدايي كه مي پرستم مي دانم كه اينها دست از جنايتها بر نمي دارند. قاضي دروغ مي گويد و حكم مي دهد. نماز جمعه ها آبرويي براي اسلام نگذاشته اند. بي احترامي به راي مردم، بي احترامي به تمام عقايد انساني و ديني است. بعضي جنايتها و قتلهايي كه امروز شاهد آن هستيم در زمان قبل از انقلاب غير قابل اجرا بود و يا خود شاه بيشتر انسانيتر عمل مي كرد. در مقابل چشمهاي دنيا آبروي ايران و مذهب مردم را بردند. باز شما مي گوييد بايد صبر كرد و با نصيحت جلو رفت. يك درصد انسان بايد بداند كه نصيحت كاربرد دارد تا نصيحت كند.

آيا بايد تمام روشنفكران و انسانهاي محترم جامعه را يكي يكي در حبس و زندان تماشا كرد؟ چگونه شما باز اين همه خوش بين هستيد و باز سعي مي كنيد اين افراد كور دل به ياد خدا بيافتند و ترس از خدا آنها را هدايت كند؟ اين افراد شمشير را زير عباي خود قرار دادند و در هر فرصت بر سر يكي از عزيزان وارد مي كنند. در اين ۶ سال اگر تغيير كرده اند ، فقط در جهت كور دلي بوده است. از چيزي كه امروز شاهد آن هستيم، فردا چندين بار بيشتر خواهد شد. تك تك افراد بخصوص شما مي دانيد و مي بينيد و لمس مي كنيد كه زور گويي چگونه بلند ترين سخن در جامعه است. نمي دانم چگونه رئيس جمهور در يك روز فرياد فاشيستهاي ديكتاتوري ديني را بلند مي كند و در روز بعدي به مهماني آنها و نماز با آنها شركت مي كند؟ اين چه نوع بازي است؟ ملت احساس مي كند بر سر يك بازي قرار گرفته است.

من نمي خواهم شما را دلسرد كنم ولي مي دانم كه در آينده خواهيد گفت كه چرا ما فقط صبر را سلاح در مقابل طلم قرار داديم. چرا در حالي كه مردم در رديف ما قرار داشتن و به سخنان ما گوش مي دادند نتوانستيم وظيفه خود را كاملاجرا كنيم. چرا ترس از دشمنان بر لبهاي ما سكوت و صبر را دوخت. ترسي كه بايد بر دل ما باشد اين است كه روزي مردم ديگر از شما اصلاح طلبها تقاضاي كمك نكنند و خوب و بد در يك آتش بسوزند. صبر مردم ايران در مقابل محافظه كاران دائمي و براي هميشه نخواهد بود. فرداي ايران ديگر هم اصلاح طلب و هم محافظه كار را كنار مي گذارد و به حكومتي مي رسد كه مورد پسند شما نخواهد بود. امروز كه توانايي تغيير و مطالبات مردم را در دست داريد بايد عمل كنيد. شما ديديد كه رئيس جمهور استعفا نمي دهد و حتي خيلي از اصلاح طلب ها با ولايت پيمان ذوب شدن بسته اند. كم كم تمام آرزوهاي تغيير، تبديل به نفرت گشته است.

از شما پوزش مي طلبم كه شفاف سخن مي گويم ولي شما قلم مرا مي شناسيد و مي دانيد كه هدف بنده جز دلسوزي براي دين مردم و آبروي ايران چيز ديگري نيست. اگر امروز مردم نتوانند خود حكومت را بدست بگيرند و شوراي نگهبان استغفار كند كه افراد مردمي وارد مجلس شده اند و مجلس ما را فرمايشي قرار بدهند و آقاي كروبي فردا رئيس جمهور بشود فاتحه تمام تلاشها را بايد خواند و قيام مردمي عليه نظام از هر گوشه به صدا در خواهد آمد. رئيس مجلس فكر مي كند با دوستي محافظه كاران رئيس جمهور خواهد شد؟

چرا بايد شخص اقاي خامنه اي اينقدر بد دلي و كينه توزي نشان بدهد؟ هر شخصي كه سخني بگويد دير يا زود يا بايد سجده بكند و يا در زندان برود. سنگ دلي و بي رحمي آقاي خامنه اي در مقابل دلسوزان بينهايت است. از خود حتي يكبار نشده است براي دانشجو و يا شخصي محبتي نشان بدهد. در مقابل دوربين در فكر اقتصاد و بي كاري است و در پشت دوربين منتظر انتقام از شماها است.

با احترام و آرزوي آزادي دكتر آقاجري و تمام عزيزان ايران.

حسين خداداد

[email protected]