دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با آیت الله منتظری به مناسبت روز معلم