مناسک دینی – سلوک دینی در ماه رمضان

 

بحث مناسک دینی از جنس تذکر است. این بحث اجابت درخواست آنهاست که نگران دینداری خودشان یا فرزندانشان هستند.

مناسک یا عبادات، ارکان عملی اسلام، از مقوّمات دینداری، هسته سخت دین، از جمله پرچمهای دینداری و شعائر دینی، و از نشانه‌ها و لوازم عملی دینداری ماست.

سال عبادی با ماه مبارک رمضان آغاز می شود. یکی از مناسک دینی روزه است. نماز، زکات، و حج دیگر مناسک هستند. شبه مناسک نیز مرزهای دینی در روابط مالی، روابط جنسی، خوردنیها و آشامیدنیها است.

در این بحث بعد از مقدمه ای درباره مناسک از منظر قرآن کریم، روزه از منظر پیامبر (ص)، نهج البلاغه و دعای ۴۴ صحیفه سجادیه به اختصار بحث می شود.   

 

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۵۳)”

 [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/10/53.-860622.mp3[/podcast]