انتشار دو پاسخ دیگر به نامه سرگشاده استیضاح رهبری

جرس: در تاریخ ٢۶ تیر ٨٩، نامۀ سرگشاده ای به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان تحت عنوان “استیضاح رهبری” از سوی محسن کدیور منتشر شد، که در این نامه مفصل حقوقی با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی به دیکتاتوری، ظلم، تجاوز به حقوق ملت، زیرپاگذاشتن حق حاکمیت ملی و نقض مکرر بیش از شصت اصل قانون اساسی متهم شده، و از اعضای مجلس خبرگان خواسته شده بود تا ضمن عمل به مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی (اعمال نظارت)، آقای خامنه ای به مجلس خبرگان دعوت شده مورد استیضاح قرار گیرد.

سید هاشم حسینی بوشهری عضو هیأت تحقیق مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قم در گفتگوی خود با شبکه دولتی ایران با اشاره به “سکوت هاشمی رفسنجانی در برابر شبهه افکنی های محسن کدیور درباره ولایت فقیه و رهبری” گفت: “آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس خبرگان باید در اولین فرصت پاسخ ادعاهای کدیور را بدهد. با توجه به اینکه متن نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان بوده است، آقای هاشمی باید پاسخ این نامه را می داد. متنی که کدیور تنظیم کرده بود کلیت نظام را زیر سوال برده است. نظامی که مجلس خبرگان باید با جدیت حافظ آن باشد. آقای هاشمی باید در اولین فرصت به عنوان رئیس مجلس خبرگان پاسخ مستدلی به نامه کدیور بدهد و اجازه ورود دیگر مخالفان نظام را به این عرصه ندهد”.

علیرغم فشار فراوان بر هاشمی رفسنجانی برای پاسخ دندان شکن به این نامه، وی تا کنون سکوت کرده، تلویحا مفاد آنرا نیز پذیرفته است. به دنبال اظهار نظر آقای حسینی بوشهری، کدیور طی مصاحبه ای در تاریخ ۱٢ مهر ٨٩ برای مناظره با اعضای مجلس خبرگان درباره استیضاح رهبری اعلام آمادگی کرد. تا کنون هیچیک از اعضای مجلس خبرگان حاضر به مناظره با وی نشده است.

با توجه به اشکالات و انتقادات جدی مطرح شده در این نامه حقوقی رسانه های نظام کوشیدند با برخوردهای تخریبی، نویسنده نامه استیضاح رهبری را ترور شخصیت کنند: محمد رحمانی (سایت خودنویس، ٢٧ تیر ٨٩)، حسین شریعتمداری (روزنامه کیهان ٢٩ تیر ٨٩)، دکتر بهزاد حمیدیه (روزنامه رسالت، ٢٨ تیر تا ٣ مرداد ٨٩)، مهدی عامری (روزنامه رسالت، ٢٩ تیر ٨٩). مفصل ترین پاسخ تا کنون متعلق است به دکتر مسعود رضائی کارشناس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تحت عنوان “محاجه با مدعی، چند کلام با محسن کدیور” (شبکه ایران، اولین کتاب ضمیمه هفته نامه پنجره، شماره ۶٢، ۱۰ مهر ٨٩)

با توجه به ناکافی بودن پاسخهای پنج گانه در هفته اخیر دو پاسخ دیگر منتشر شد. شبکه دولتی ایران دومین پاسخ دکتر مسعود محمدی تحت عنوان “مثلث زر و زور و تزویر علیه ولی و ولایت فقیه” را منتشر کرد. سایت رجانیوز نیز پاسخی بدون نام نویسنده تحت عنوان “پاسخ به نامه به اصطلاح سرگشاده کدیور به هاشمی” به نقل از سایت دولتی دیگری بنام شبهه! منتشر کرد.

شباهتهای هر دو نوشته بقدری زیاد است که تردیدی باقی نمی گذارد که هر دو از سوی مرکز واحدی سفارش داده شده اند. در این دو نوشته به هیچیک از دعاوی حقوقی مطرح در نامه استیضاح رهبری پرداخته نشده، به شیوه بازجوهای سپاه در اوین کوشیده شده شخصیت نویسنده زیر بمباران افترا و توجیهات بی پایه رسمی قرار گیرد.

انتشار هفت جواب در کمتر از پنج ماه به نامه استیضاح رهبری حکایت از اهمیت و نفوذ پیام نامه در میان پیروان نظام دارد. به نظر می رسد نظام برای پاسخگوئی به انتقادات مرتبط با عملکرد رهبری باید بودجه بیشتری هزینه کند و افراد تواناتری را برای این مهم استخدام نماید.