سایت محسن کدیور فیلتر شد

شبکه جنبش راه سبز (جرس) : سایت محسن کدیور از ابتدای آذرماه سال جاری در ایران فیلتر شده است.

به گزارش جرس، سایت شخصی محسن کدیور که از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرده بود از چندی پیش در ایران فیلتر شده و تنها با استفاده از فیلتر شکن است که می توان این سایت را مطالعه کرد.

محسن کدیور از جمله روحانیون نواندیش است که از سالها پیش همواره نقدهای صریحی را نسبت به عملکرد آیت الله خامنه ای بیان داشته و اکنون نیز از حامیان جنبش سبز ایران است.