نامه تحلیلی محسن کدیور به رهبر جمهوری اسلامی بزودی منتشر خواهد شد

جـــرس: در واکنش به اظهارات کذب شامگاه پنجشنبۀ نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در مورد “سفرهای محسن کدیور به اسرائیل”، وی دروغ پردازی ها و اقدامات مشابه را “نشانـۀ ورشکستگی و درماندگی کامل” و “سقوط مشروعیت نظام جمهوری اسلامی” ذکر کرد.

حسین شریعتمداری سرپرست و نماینده رهبری در موسسه کیهان در گفتگوی ویژه خبری بعد از اخبار ساعت ده و سی دقیقه کانال دوی سیمای جمهوری اسلامی پنجشنبه ۸ دی ۱۳۹۰ به مناسبت سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی شرکت کرد و به تفصیل مطالب سراپا کذبی به فعالان جنبش سبز و منتقدان سیاستهای نظام نسبت داد.

شریعتمداری از جمله مدعی شد که ریچارد رورتی به دعوت محسن کدیور به ایران سفر کرده بود و کدیور در زمان اقامت در آمریکا تا کنون دو بار به اسرائیل سفر کرده است. البته نه با گذرنامه عادی بلکه با ویزای برگه ای بدون اینکه در گذرنامه اش درج شده باشد.

خبرنگار جرس از محسن کدیور درباره این دو خبر پرسش کرد، که وی در پاسخ گفت: “سخنان امثال آقای شریعتمداری نشانه ورشکستگی و درماندگی کامل نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نیازی به سقوط ندارد. نظامی که دروغ و تخریب منتقد مسالمت جو را خط مشی تبلیغاتی خود کرده است مدتها قبل از مشروعیت ساقط شده است. ”

کدیور افزود: “هر دو خبر از اساس کذب محض است. من در دعوت رورتی فیلسوف معاصر آمریکایی هیچ نقشی نداشته ام. البته اگر هم می داشتم هیچ اشکالی نداشت. من در خانه هنرمندان به سخنان وی گوش کردم. گوش فرادادن به سخنان برای گزینش بهترین ها دستور قرآن کریم است. اما سفر به اسرائیل از اختراعات ذهن معیوب نماینده رهبر جمهوری اسلامی است. آقای شریعتمداری هرگاه که در استدلال کم می آورد این افترا را بر زبان جاری می کند.”

محسن کدیور همچنین خاطرنشان کرد: “متن مفصل لایحه استیضاح رهبری در نامه به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان که منتشر شد، قصه سفر به اسرائیل اختراع شد. اکنون نیز با توجه به نزدیک بودن انتشار نامه اینجانب به مقام رهبری در اجابت دعوت محمد نوری زاد، آقای شریعتمداری دوباره مرا روانه اسرائیل کرده اند! ظاهرا اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام رهبری است. هرگاه انتقادات من قلب ایشان را بدرد می آورد، آقای شریعتمداری از آن به سفر به اسرائیل تعبیر می کنند.”

وی در خاتمه تاکید کرد: “خدمت هموطنانی که پیگیری می کنند عرض می کنم نامه تحلیلی من به مقام رهبری جناب آقای سید علی حسینی خامنه ای بزودی منتشر خواهد شد. با توجه اینکه ایشان نصیحت به ائمه مسلمین را بر نمی تابند و قلبشان از هر انتقاد ولو نرمی هم بدرد می آید لذا تعابیر و توجیهات گماشتگان و خدمتکاران ایشان طبیعی است.”