تبریک به اصغر فرهادی

کارگردان بزرگ جناب آقای فرهادی
موفقیت بزرگ فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان بهترین فیلم غیرانگیسی زبان در هشتاد و چهارمین دوره جوایز آکادمی اسکار ۲۰۱۲ را به شما تبریک عرض می‌کنم. جایزه بین المللی و پرارزش شما مایه مباهات ایران و ایرانیان است. سخنان سنجیده شما در معرفی فرهنگ کهن و غنی ایرانی که زیر غبار سنگین سیاست مخفی شده است سخن همه ماست. شما در بزرگترین واقعه سینمایی سال به درستی مردم ایران را نمایندگی کردید، مردمی که مخالف خشونت هستند و با تمدن ها و فرهنگ های دیگر سر سازگاری دارند. شما و همکاران هنرمندتان در فیلم ماندگار جدایی نادر از سیمین با روایت واقع بینانه زندگی ایرانی تحسین جهانی را برانگیختید، و با جایزه‌تان شادی و لبخند را به ملت خود ارمغان آوردید. امیدوارم کارگردانان سیاست ایران صدای صلح طلبی هنرمندان خود را بشنوند، و موفقیت جهانی اثر هنری شما سرآغاز جدایی ایران از بی‌عدالتی،  تبعیض، ستم، فساد، خودکامگی، خفقان و دروغ باشد.
محسن کدیور
هشتم اسفند ۱۳۹۰