نقد گذشته، اصلاحات ساختاری و زندگی در تبعید

پرسش: آقای کدیور سلام
سالها پیش جنابعالی را به عنوان یه متفکر، اندیشمند و مبارز آنهم در جبهه اصلاح طلبان قبول داشتم، ولی الآن خیر. فقط می خواستم بگم که ما مردم ایران که در شرایط بسیار بد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داریم زندگی میکنیم، چوب ایدئولوژی پوچ و من درآوردی شما و امثال شما را داریم می خوریم.
زمانی که قدرت در اختیار خودتان و خانواده تان بود، با زیاده رویها و اصرار بر عقایدتان و اعمال بی هدف خود، کشورمان را در مسیر نیستی قرار دادید، و سپس به خارج از ایران رفتید.
حالا ما مانده ایم با ایرانی که از هر لحاظ دچار پس رفت شده است، تئوریهایتان برای خودتان.
فقط به فکر این باشید که روزی جبران کنید، وقتتان را گرفتم.
خدا پشت و پناه ایران دوستان باشد.
پاسخ: از اینکه گلایه های خود را با من در میان گذاشته اید تشکر می کنم.  از شرائط دشوار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که برای شما و دیگر هموطنان پیش آمده است بشدت متاسفم
نمی دانم نظر و اندیشه من در بوجود آمدن وضع نامطلوب موجود چقدر تاثیر داشته است.  اگر مصداقی و مشخص می فرمودید داوری راحت تر بود.  من برای نقد منصانه مشکلی ندارم و اگر به این نتیجه رسیدم که جایی را خطا کرده ام بیشک اصلاح کرده عذرخواهی خواهم کرد.
من همچنان از اسلام رحمانی دفاع می کنم و شیوه اصلاحات ساختاری را بهترین روش رفع مشکلات جامعه خود می دانم. اگر شما راه حل بهتری دارید راهنمایی بفرمایید.
خوشبختانه من در طول پنجاه و اندی زندگی خود جز چند صباحی شغل آموزشی و پژوهشی مطلقا هیچ سمتی نداشته ام و در دوران بهار اصلاحات هم بهره ام ۱۸ ماه زندان اوین بوده است. اگر برخی بستگان و دوستان من سمتی داشته اند من اخلاقا و شرعا و قانونا مسئول و پاسخگوی عملکرد درست یا نادرست آنها نبوده و نیستم.
در سال ۱۳۸۷ برای تدریس در دانشگاه ویرجینا دعوت شدم زمانی که در کشور خودم از تدریس و پژوهش و انتشار محروم شده بودم. در فرودگاه پاسپورتم را گرفتند و بعد از چهار ماه بازجویی در دادگاه ویژه روحانیت از هرچه از زندان قبل تا آن زمان گفته و نوشته بودم با قید قرار خارج شدم. راستی اگر شما جای من بودید چه می کردید؟
ممنون می شوم بر من منت بگذارید و بفرمایید کجا را خطا کرده ام تا جبران کنم.
اطمینان داشته باشید زندگی در تبعید برای کسی مانند من که مخاطبانش در داخل کشورند و همه عشق و علاقه هایش در ایران است مطلوب نیست.  با این همه اگر قصور یا تقصیری از من سر زده باشد عذرخواهی می کنم
با تشکر مجدد از گلایه مشفقانه شما
محسن کدیور