حکم قمه زدن در روز عاشورا

پرسش:
نظر جنابعالی راجع به قمه زدن در روز عاشورا چیست؟

پاسخ:
قمه زدن در عاشورا از باب اضرار به نفس و وهن اسلام مجاز نیست. عرض ارادت به ساحت اباعبدالله (ع) از طرق مشروع و معقول و متعارف از افضل قربات است
موفق باشید
محسن کدیور