بخش چهارم: بیانات استاد

بخش چهارم: بیانات استاد

دیدار در نخستین ساعات رفع حصر

آيت الله العظمي منتظري پس از ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز حصر و بازداشت در منزل مسكوني خود كه در پي ايراد سخنراني ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ (۱۳ رجب) ايجاد شده بود، در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ در ساعت ۱/۵ بامداد با برداشته شدن كيوسك آهني اي كه در جلوي درب ورودي منزل ايشان قرار داده بودند رسما آزاد گرديدند.

بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است

بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است . روزنامه نگاران نبايد فعاليت و رسالت مطبوعاتي خويش را بر اثر فشارها فراموش كنند. جرايد ارگان مردم هستند نه ارگان حكومت ها. در مسأله انتقاد، افراد خطوط قرمز محسوب نمي شوند. ‏

بخش چهارم: بیانات استاد

آزادي مشروع مانع فرار مغزها

“برخي انتظار دارند يك نفر متخصص و كارشناس در يك رشته تملق گو باشد، برخلاف عقيده اش حرف بزند، حق نداشته باشد در دانشگاه نظرش را بگويد، با او برخورد مي‎شود، اينها بيشتر مؤثر است. انسانها آزادي مي‎خواهند كه بتوانند افكارشان را عرضه بدارند. بايد كاري كرد كه دانشمندان و نخبگان جامعه و به طور كلي محافل علمي يك نحو استقلال و آزادي سياسي داشته باشند تا بتوانند در پيشرفت علمي جامعه و كشور نقش اساسي ايفا نمايند”

بخش چهارم: بیانات استاد

لزوم وجود رسانه هاي آزاد و مستقل از دولت ها

“در اكثر كشورهاي جهان شبكه هاي تلويزيوني مستقل و آزاد از دولت و حاكميت وجود دارد و حتي از مخالفان حكومت برنامه پخش مي‎كنند. ولي با اين كه يكي از شعارهاي اساسي انقلاب “آزادي” بود، اين امر حتي در بخش رسانه اي هم محقق نشده است و رسانه هاي شنيداري و گفتاري آنچه با حاكميت مناسبت دارد منعكس مي‎كنند و به سانسور و بايكوت نظرات مخالفان مي‎پردازند.”

بخش چهارم: بیانات استاد

خطبه های نماز عيد فطر

همزمان با اين عيد بزرگ مسلمين، دفتر حضرت آيت الله العظمي منتظري پذيراي تعداد كثيري از مؤمناني بود كه از راههاي دور و نزديك جهت اقامه نماز و شكرگزاري به درگاه حق و تبريك به فقيه عاليقدر به قم آمده بودند.