سالهای ۴۳-۱۳۳۸

سالهای ۴۳-۱۳۳۸

عکسی از دوران کودکی

عکسی از دوران کودکی (پنج سالگی: فروردین ۱۳۴۳) در کتاب کارنامه‌ی محمود: برگ‌هایی از تاریخ شهر فسا (نوید، شیراز، ۱۳۹۴) به قلم مادرم پروین‌دخت تدین در سرگذشت پدربزرگ مادری منتشر شده است. این کتاب چندین سال به‌خاطر دربرداشتن دو سه سطر درباره‌ی نوه‌ی میرزا محمود تدین (که بنده‌ی کمترین باشم، یعنی صاحب عکس مورد‌بحث!) در دولت سابق مجوز انتشار نمی‌گرفت و اکنون با سانسور آن سطور منتشر شده است.