عکسی از دوران کودکی

آلبوم عکس‌ها اکنون در اختیارم نیست. این عکسی از دوران کودکی است، که داستانش را هم در دنبال آورده‌ام.

فروردین ۱۳۴۳محسن کدیور در پنج سالگی (فروردین ۱۳۴۳ فسا)

IMG_0006از راست به چپ: محسن کدیور و دائی ناکامش علی تدین (۴۳-۱۳۳۸)، فروردین ۱۳۴۳ فسا

یک ماه بعد از این عکس، هم‌بازی ودائی‌ام علی تدین در حادثه‌ای تلخ از دنیا رفت. و این نخستین تجربه‌ی مرگ در دنیای کودکی بود. این عکس در کتاب زیر منتشر شده است:

پروین‌دخت تدین، کارنامه‌ی محمود: برگ‌هایی از تاریخ شهر فسا، انتشارات نوید، شیراز، ۱۳۹۴. 

karnameh Mahmud

نویسنده‌ی کتاب مادرم است. موضوع کتاب سرگذشت پدربزرگ مادری‌ و برگهایی از تاریخ معاصر فسا شهر آباء و اجدادی است. شنیدنی است که این کتاب چندین سال به‌خاطر از جمله دربرداشتن دو سه سطر درباره‌ی نوه‌ی میرزا محمود تدین (که بنده‌ی کمترین باشم، یعنی صاحب عکس فوق!) در دولت سابق مجوز انتشار نمی‌گرفت و اکنون با سانسور آن سطور منتشر شده است. این‌که در دولت تدبیر و امید چنین قدم بزرگی! برداشته شده و حداقل عکس دوران کودکی این «عنصرنامطلوب» از زیر تیغ سانسور به سلامتی گذشته را باید به‌فال نیک گرفت.