مهر ۲۵, ۱۳۸۲

انتظار از دانشجوی مسلمان ایرانی

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس سياسي محسن كديور با بيان اين ادعا كه تئوري انقلاب بر اين بود كه دين از طريق دولت پيش