مرداد ۶, ۱۳۸۳

ابتلا و صبر

خبرگزاری دانشجويان ايران جمعي از فعالان دانشجويي از حاج داوود كريمي از سرداران جانباز و شيميايي جنگ تحميلي عيادت كردند. در اين ديدار افرادي از