مرداد ۱۰, ۱۳۸۳

استقبال از دکتر آقاجری

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس سياسي هاشم آقاجري غروب امروز در ساعت ۲۰:۲۳ پس از گذراندن ۲ سال زندان با قرار وثيقه آزاد شد.